Şartlar ve Koşullar

MakiMart Pazaryeri Platformu için Şartlar ve Koşullar

Giriş

Bu web sitesinde yazılı bu Standart Şartlar ve Koşullar, www.makimart.com adresinde bulunan makimart.com web sitemizi kullanımınızı yönetecektir.

Bu Koşullar tamamen uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınıza etki edecektir. Bu web sitesini kullanarak, burada yazılı tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu Web Sitesi Standart Şartlar ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

18 yaşından küçükler veya kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmemektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içerikten başka, bu Koşullar uyarınca, Makimart Pazaryeri Platformu ve / veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve malzemelerine sahiptir.

Yalnızca bu Web Sitesinde bulunan materyali görüntülemek amacıyla sınırlı lisans verilir.

Kısıtlamalar

Özellikle aşağıdakilerin tümü ile kısıtlısınız:

  • Herhangi bir web sitesi materyalinin başka bir medyada yayınlanması;
  • Herhangi bir Web sitesi malzemesinin satılması, alt lisanslanması ve / veya başka bir şekilde ticarileştirilmesi;
  • Herhangi bir Web sitesi materyalinin kamuya açık olarak verilmesi ve / veya gösterilmesi;
  • bu Web Sitesini, bu Web sitesine zarar verecek veya zarar verebilecek şekilde kullanmak;
  • bu Web Sitesini, kullanıcının bu Web sitesine erişimini etkileyecek şekilde kullanma;
  • bu Web Sitesini geçerli yasalara ve düzenlemelere aykırı olarak kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletmeye zarar verebilir;
  • herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri toplama veya bu Web Sitesi ile ilgili diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
  • Herhangi bir reklam veya pazarlamaya dahil olmak için bu Web Sitesini kullanmak.

Bu Web Sitesinin belirli bölümlerinin sizin tarafınızdan erişmesi sınırlandırılmıştır ve Makiney Marketplace Platformu, bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişimi herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirinize bağlı olarak kısıtlayabilir. Bu Web sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve ayrıca gizliliği korumalısınız.

İçeriğiniz

Bu Web Sitesi Standart Şartlar ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülemek istediğiniz ses, video metni, resimler veya diğer materyaller anlamına gelir. İçeriğinizi göstererek, Makiney Marketplace Platformuna, herhangi bir ortamda ve tüm ortamlarda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için münhasır olmayan, dünya çapında değiştirilemez, alt lisanslanabilir bir lisans verirsiniz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve üçüncü tarafların haklarını istila etmemelidir. Makiney Marketplace Platformu, İçeriğinizi herhangi bir zamanda bu Web Sitesinden önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

Gizliliğiniz

Lütfen Gizlilik Politikasını okuyun.

Garanti yok

Bu Web Sitesi tüm hatalarda “olduğu gibi” sağlanmıştır ve Makiney Marketplace Platformu, bu Web Sitesine veya bu Web Sitesinde yer alan materyallere ilişkin hiçbir beyan veya garanti vermez. Ayrıca, bu Web sitesinde bulunan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanmayacaktır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Makiney Market Platformu, ne de herhangi bir görevlisi, yöneticisi ve çalışanı, bu Web Sitesini kullanmanızla ilgili olarak herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde bu yükümlülüğün sözleşmeye tabi olup olmadığına bağlı hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. Görevlileri, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere Makiney Marketplace Platformu, bu Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde doğabilecek dolaylı, dolaylı veya özel sorumluluklardan sorumlu tutulamaz.

Tazminat

Makiney Marketplace Platformunu, bu Şartların hükümlerini ihlal etmenizle ilgili herhangi bir şekilde ve / veya tüm borç, maliyet, talep, işlem nedenleri, zarar ve giderlerden ve / veya bunlardan her türlü tazminat talebinde bulunuyorsunuz.

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçerli herhangi bir yasaya göre geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükümler buradaki diğer hükümleri etkilemeden silinir.

Terimlerin Değişimi

Makiney Marketplace Platformunun bu Koşulları uygun gördüğü şekilde herhangi bir zamanda revize etmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

atama

Makiney Marketplace Platformunun, bu Koşullar altındaki hak ve / veya yükümlülüklerini bildirimde bulunmaksızın devretmesine, devretmesine ve taşeronlaştırmasına izin verilir. Bununla birlikte, bu Şartlar kapsamındaki hak ve / veya yükümlülüklerinizden hiçbirini devretme, devretme veya alt sözleşme yapma izniniz yoktur.

Tüm anlaşma

Bu Koşullar, Makiney Marketplace Platformu ile sizin bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak yaptığınız sözleşmenin tamamını teşkil eder ve önceki tüm anlaşma ve anlayışların yerine geçer.

Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Şartlar, Devlet yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için bulunan devlet ve yerel mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine gireceksiniz.